Fartskampanjen «Hold fartsgrensen – for oss alle» ble lansert i 2020, og handler om å overholde fartsgrensene, selv for deg som «bare» ligger litt over.

Fart er den enkeltfaktoren som i størst grad bidrar til alvorlige ulykker på norske veier, enten det er for høy fart ut ifra fartsgrensene eller ut ifra forholdene.

Men stadig flere holder fartsgrensene.

Det handler ikke bare om råkjøring

Mange tror at problemene med fart skyldes råkjøring og ekstremfart. Men mange av dødsulykkene skyldes at farten bare har vært litt over fartsgrensen, eller for fort etter forholdene.

Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antallet drepte og hardt skadde i trafikken.

Målgruppen for kampanjen er derfor først og fremst de som «bare» ligger litt over. Hvis alle blir mer bevisst på egen fart og bidrar med å overholde fartsgrensene, vil vi spare liv.

De fleste holder nå fartsgrensene

Statens vegvesen nasjonale tellepunkter viser at mer enn 6 av 10 nordmenn nå overholder fartsgrensene. Bil for bil, sjåfør for sjåfør, gjør det mindre farlig for alle.

Andelen som overholder fartsgrensen har økt betraktelig fra 2006 til 2021, hele 14,5 prosentpoeng. Antallet drepte gikk ned fra 242 mennesker i 2006 til 95 mennesker i 2020.

Undersøkelser gjennomført av Transportøkonomisk Institutt, viser imidlertid at mange tror at andre kjører for fort, og også forventer det av andre. Fartskampanjen har som mål å synliggjøre at flertallet faktisk holder fartsgrensene.

Kampanjene tar alltid i bruk flere virkemidler for å påvirke målgruppenes holdninger og atferd i mer trafikksikker retning. I fartskampanjen er kommunikasjon, fartsmålinger og politiets kontroller de mest sentrale virkemidlene.

Nullvisjon og Nasjonal transportplan

Kampanjen er en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2018-2029, om reduksjon av risikoatferd i trafikken.

Kampanjen skal gå frem til 2024, og er en av de nasjonale trafikksikkerhetskampanjene. Nullvisjonen er førende for kampanjene - visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Gå videre