Du får tak i godkjent vest mange steder

  • Bilrekvisitaforetninger
  • Matvarekjeder og andre butikker
  • Bilforhandlere

Det er også påbudt med refleksvest i bil i Østerrike, Spania, Italia og Portugal.

Detaljer om vesten

  • Vesten skal være CE-godkjent. Statens vegvesen anbefaler at vesten er godkjent etter EN 471 klasse 2
  • Alternativt kan klasse EN 1150 brukes
  • Statens vegvesen anbefaler at det er refleksvester til alle i bilen
  • Det er eiers ansvar at det ligger refleksvest i bilen
  • Både politiet og Statens vegvesen kan etterspørre vest i kontrollsammenheng

Sanksjoner

Manglende refleksvest vil ikke gi gebyr . Men politiet kan utstede bot dersom trafikanter utviser uforstand og uaktsomhet ved å ikke bruke vest i situasjoner hvor det er hensiktsmessig.