Ungarn krever lysbruk utenfor tettbygd strøk og i Polen, Litauen, Slovakia og Tsjekkia er lys påbudt om vinteren. I Sveits og Frankrike er det anbefalt, men frivillig. Likeledes i Tyskland der foreløpig kun motorsykler er pålagt å kjøre med lys døgnet rundt hele året.

Det er ikke lenger krav om automatisk tenning av kjørelysene. Dette opprinnelige kravet ble opphevet på grunn av harmonisering til EU/EØS. Imidlertid leveres de fleste nye biler i Norge med automatisk trenning.

Les mer i Kjøretøyforskriftens § 28 om Lys, lyssignal, refleks


Sørg for at lyktene er hele, rene og riktig instilt.
Velg en bil som har lykterengjørere og høyt plassert bremselys.