Søknadskjema og legeskjema fåes ved henvendelse til den kommunen der en er bosatt.