Nedenfor finner du oversikt over hvilke strekninger i Region midt (Møre og Romsdal og Trøndelag) som får nytt dekke sesongen 2019. Oversiktene viser planlagt vedlikehold av veidekker på riks- og fylkesveier.

Det kan bli gjort mindre endringer i planene i løpet av sesongen.