Det forventes oppstart i de sørlige delene av regionen i månedsskiftet mai/juni, og asfalteringen vil pågå fram til midten av september.

Nedenfor finner du oversikt over hvilke strekninger i Region nord (Nordland, Troms og Finnmark) som får nytt dekke sesongen 2019. Oversiktene viser planlagt vedlikehold av veidekker på riks- og fylkesveier.

Det kan bli gjort mindre endringer i planene i løpet av sesongen.