Hvis du kommer forbi et trafikkuhell har du også plikt til å stanse og hjelpe hvis det er nødvendig. Hvis din hjelp ikke er nødvendig, bør du straks forlate stedet.

I bilen

Det er påbudt å ha refleksvest i bilen. Refleksvesten skal oppbevares slik at du får tak i den fra førersetet. Det er også påbudt å ha med varseltrekant. I tillegg er det lurt å ha lommelykt, skademeldingsskjema, papir, blyant og målebånd hvis uhellet skulle være ute.

Hva gjør man når man havner i grøfta ?

 • Husk å ta på deg refleksvesten før du går ut av bilen.
 • Sett opp varseltrekanter, minst 150 meter fra ulykkesstedet, hvis bilen er til hinder for trafikken.
 • Kontakt bilbergingsselskap hvis det er nødvendig.

Hvordan oppføre seg på et skadested

 • Skaff deg oversikt og vurder situasjonen.
 • Parker bilen din så den ikke står i vegen for utrykkingskjøretøy.
 • Sett på varselblinkere
 • Husk å ta på refleksvesten før du går ut av bilen.
 • Sikre skadestedet med varseltrekant, minst 150 meter fra ulykkesstedet
 • Vurder personskader og om det er noen som trenger øyeblikkelig førstehjelp.
 • Slå av tenning og lys på skadde kjøretøy.
 • Tilkall politi 112 og ambulanse 113 hvis det er nødvendig.
 • Ringer du ett av numrene koordinerer alarmsentralen resten.

Farlig gods

Kjøretøy som er merket med oransje skilter frakter farlige stoffer. Stoffene kan være brannfarlige, etsende, eksplosive eller giftige. Få kontakt med alarmsentralen før du nærmer deg ulykkeskjøretøyene. Fareområdet kan være stort hvis det er gasser som transporteres.