Hvem som behandler søknaden avhenger av om det er en:

  • riksvei eller fylkesvei
  • riks- og fylkesvei og det finnes en kommune- eller reguleringsplan for området
  • kommunal vei

I det første tilfellet er det Statens vegvesen som behandler søknaden, i de to andre tilfellene er det kommunen som skal behandle søknaden.

Du søker om avkjørsel via tjenesten på Din side og søknaden blir automatisk sendt til Statens vegvesen eller kommunen. Vær oppmerksom på at ikke alle kommuner har tatt i bruk tjenesten. Dersom veien du søker om avkjørsel på ligger i en kommune som ikke har tatt i bruk tjenesten, må du se kommunens nettside for mer informasjon om hvordan du skal søke.

Du vil få beskjed i tjenesten dersom kommunen du skal søke til ikke benytter den digitale tjenesten.