Kommunen behandler alle søknader om avkjørsel, når veien det søkes om avkjørsel fra, inngår i reguleringsplan eller at det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter. I tillegg skal kommunen behandle søknader om avkjørsel fra kommunal vei. Statens vegvesen behandler søknader om avkjørsel fra riksveier og fylkeskommunen søknader om avkjørsel fra fylkesveier.

Du søker om avkjørsel via tjenesten på «Din side» og søknaden blir automatisk sendt til Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen. Vær oppmerksom på at ikke alle kommuner har tatt i bruk tjenesten. Dersom veien du søker om avkjørsel på ligger i en kommune som ikke har tatt i bruk tjenesten, må du se kommunens nettside for mer informasjon om hvordan du skal søke.

Du vil få beskjed i tjenesten dersom kommunen du skal søke til ikke benytter den digitale tjenesten.