Kommunen behandler alle søknader om avkjørsel, når veien du søker om avkjørsel fra, inngår i reguleringsplan eller at det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter. I tillegg skal kommunen behandle søknader om avkjørsel fra kommunal vei. Statens vegvesen behandler øvrige søknader om avkjørsel fra riks- og fylkesveier.

Du søker om avkjørsel via tjenesten på «Din side» og søknaden blir automatisk sendt til Statens vegvesen eller kommunen. Vær oppmerksom på at ikke alle kommuner har tatt i bruk tjenesten. Dersom veien du søker om avkjørsel på ligger i en kommune som ikke har tatt i bruk tjenesten, må du se kommunens nettside for mer informasjon om hvordan du skal søke.

Du vil få beskjed i tjenesten dersom kommunen du skal søke til ikke benytter den digitale tjenesten.