Fartsgrensene er maksimalt tillatt hastighet når forholdene legger til rette for det. Om vinteren er det ofte forholdene ikke ligger til rette for å kjøre på fartsgrensa.

Det er førerens ansvar at bilen er i forsvarlig stand og tilfredsstiller kravene i regelverket. Det gjelder både de tekniske kravene til bilen og krav til dekk og kjetting.