Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde.

Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste veikryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt.