Se de ulike kryssnummereringene (pdf)

Kryssnummer brukes ikke som egne skilt, men som symbol på vegvisningsskilt.