En del kryss på de mest trafikkerte veiene i Norge har egne numre. Kryssnumrene skal blant annet gjøre det enklere for trafikantene å finne fram.

Se de ulike kryssnummereringene (pdf)

Kryssnummer brukes ikke som egne skilt, men som symbol på vegvisningsskilt.