Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt. Her finner du en oversikt over alle skiltene sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.

Mange av skiltene brukes i kombinasjoner med underskilt. Underskiltene brukes hovedsakelig som:

  • Klargjøring, utvidelse, utfylling eller begrensning av hovedskiltet. Eksempel: Skilt for påbudt kjøreretning med underskilt som har teksten "gjelder ikke buss".
  • Forhåndsvarsling. Eksempel: Vikepliktskilt sammen med underskilt med teksten "100 m" kan settes opp 100 meter før kryss der vikeplikt gjelder.

En del skilt brukes også som symboler på vegvisningsskilt. Eksempel: Et flysymbol på skilt som viser til flyplass.

Last ned skilt

Alle skiltene kan lastes ned i ulike filformat, til bruk for bl.a. illustrasjoner og trykksaker. Filene kan fritt brukes til slike formål.