Mange av de nesten 300 offentlige skiltene brukes i kombinasjoner med underskilt.

Underskiltene brukes hovedsakelig slik:

  • som klargjøring, utvidelse, utfylling eller begrensning av hovedskiltet
    Eksempel: skilt for påbudt kjøreretning med underskilt som har teksten «gjelder ikke buss»
  • som forhåndsvarsling
    Eksempel: vikepliktskilt sammen med underskilt med teksten «100 m» kan settes opp 100 meter før kryss der det er vikeplikt

En del skilt brukes også som symboler på veivisningsskilt.
Eksempel: et flysymbol på skilt som viser til flyplass.

Last ned skilt

Alle skiltene kan lastes ned i ulike filformat, til bruk for blant annet illustrasjoner og trykksaker. Du kan fritt bruke filene til slike formål.