Opplysningsskilt viser at særlige regler, også en del forbud og påbud, gjelder eller slutter å gjelde for en strekning eller et sted.

De fleste opplysningsskilt iverksetter bestemte trafikkregler. Eksempel: skilt for kollektivfelt eller skilt for gågate.