Veivisningsskilt gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, veiruter, valg av kjørefelt, valg av vei og avstand til reisemål.

Veivisningsskiltene er delt inn i tre hovedgrupper:

  • skilt for forvarsling av kryss eller avkjøringsvei – orienteringstavler plassert i god avstand foran kryss eller avkjøring
  • skilt for vegvisning i kryss eller avkjøringsvei – veivisere plassert like foran eller inne i kryss eller avkjøring
  • skilt for rutebekreftelse eller orientering – veiruteskilt, avstandsskilt og stedsnavnskilt

I tillegg finnes noen veivisningsskilt for særlige formål, for eksempel sykkelruter og omkjøringer.

Ulike farger på veivisningsskilt

For å gjøre det lettere å finne riktig veivisning når vi nærmer oss et veivisningsskilt, brukes det ulike farger på skiltene:

  • gule veivisningsskilt (blå på motorvei) viser geografiske mål, og er de skiltene vi orienterer oss etter i veinettet og over lengre avstander.
  • hvite veivisningsskilt (eller hvite felt på gule og blå skilt) viser lokale mål som servicetilbud og andre virksomheter.
  • brune veivisningsskilt viser mål som har særlig interesse for turisttrafikk
  • oransje veivisningsskilt viser midlertidige omkjøringer, for eksempel i forbindelse med veiarbeid

I tillegg til navn kan veivisningsskilt vise veinummer og andre veiruteskilt, servicesymboler og andre veivisningssymboler.