Følgende samband er i dag riksvegferjesamband:

 • Rv. 19 Horten–Moss, betjenes av Bastø Fosen
 • E39 Arsvågen–Mortavika, betjenes av Fjord1
 • Rv. 13 Lauvvik–Oanes, betjenes av Norled
 • Rv. 13 Hjelmeland–Nesvik–Ombo, betjenes av Norled
 • E39 Halhjem–Sandvikvåg, betjenes av Fjord1
 • Rv. 5 Mannheller–Fodnes, betjenes av Fjord1
 • Rv. 13 Hella–Vangsnes–Dragsvik, betjenes av Fjord1
 • E39 Lavik–Oppedal, betjenes av Fjord1
 • E39 Lote–Anda, betjenes av Fjord1
 • E39 Volda–Folkestad, betjenes av Norled
 • E39 Solevåg–Festøy, betjenes av Fjord1
 • E39 Molde–Vestnes, betjenes av Fjord1
 • E39 Halsa–Kanestraum, betjenes av Fjord1
 • Rv. 827 Drag–Kjøpsvik, betjenes av Torghatten Nord
 • E6 Bognes–Skarberget, betjenes av Torghatten Nord
 • Rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes, betjenes av Torghatten Nord
 • Rv. 85 Bognes–Lødingen, betjenes av Torghatten Nord

De øvrige ca. 100 ferjesambandene i Norge er fylkesvegsamband eller kommunale samband.

Takst

Alle riksvegferjesamband med unntak av Horten–Moss, følger riksregulativet for ferjetakster. Fylkeskommunene har valgt å la de fleste fylkeskommunale samband følge riksregulativet.

Ikke endringer i bomtakster for ferje

Regjeringen reduserte 4. april 2016 bomtakstene for bobiler og personbiler over 3 500 kg. Bakgrunnen for reduksjonen var at mange av disse kjøretøyene betalte samme bomtakst som vogntog. Det presiseres at denne endringen ikke gjelder for bomtakst lagt til ferjebilletter, siden Riksregulativet for ferjetakster har en inndeling i kjøretøygrupper basert på kjøretøyets lengde.

Ferjekort

Ferjekortet er et rabattkort som kan brukes på tvers av ferjeselskap, og i alle samband som er omfattet av ordningen. Du kan kjøpe kortet på ferja, men framtidig påfylling av kortet må gjøres hos det ferjeselskapet du kjøpte kortet hos.