Takst

Alle riksvegferjesamband med unntak av Horten–Moss, følger riksregulativet for ferjetakster eller AutoPASS-regulativet for ferjetakster. De fleste fylkeskommunene har valgt å la fylkeskommunale samband følge de nasjonale ferjetakstregulativene.

Takstene blir vanligvis oppdatert ved årsskiftet. 

Ferjekort

1. januar 2019 ble ferjekortene erstattet med AutoPASS-ferjekonto.

Ved bruk av AutoPASS-ferjekonto vil man kunne betale på ferjesambandene inkludert i ordningen enten med AutoPASS-brikke eller med AutoPASS-ferjekort.

Les mer om ordningen på www.autopassferje.no.

Riksvegferjesamband

Følgende samband er i dag riksvegferjesamband:

 • Rv. 19 Horten–Moss, betjenes av Bastø Fosen
 • E39 Arsvågen–Mortavika, betjenes av Fjord1
 • Rv. 13 Lauvvik–Oanes, betjenes av Norled
 • Rv. 13 Hjelmeland–Nesvik–Ombo, betjenes av Norled
 • E39 Halhjem–Sandvikvåg, betjenes av Torghatten Nord
 • Rv. 5 Mannheller–Fodnes, betjenes av Fjord1
 • Rv. 13 Hella–Vangsnes–Dragsvik, betjenes av Fjord1
 • E39 Lavik–Oppedal, betjenes av Fjord1
 • E39 Lote–Anda, betjenes av Fjord1
 • Rv. 651 Volda–Folkestad, betjenes av Norled
 • E39 Solevåg–Festøy, betjenes av Fjord1
 • E39 Molde–Vestnes, betjenes av Fjord1
 • E39 Halsa–Kanestraum, betjenes av Fjord1
 • Rv. 827 Drag–Kjøpsvik, betjenes av Torghatten Nord
 • E6 Bognes–Skarberget, betjenes av Torghatten Nord
 • Rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes, betjenes av Torghatten Nord
 • Rv. 85 Bognes–Lødingen, betjenes av Torghatten Nord

De øvrige ca. 100 ferjesambandene i Norge er fylkesvegsamband eller kommunale samband.