Riksveiferjesambandene, med unntak av Moss-Horten, følger Riksregulativet for ferjetakster og AutoPASS-regulativet for ferjetakster. 

All billettering gjenopptatt

Som et tiltak for å hindre spredning av korona-smitte ble manuell billettering stanset. All billettering er nå gjenopptatt og skjer gjennom kjennemerkeregistrering eller brikkelesing der det ikke er fysisk kontakt mellom billettør og trafikant.

Reduserte takster

I forbindelse med situasjonen rundt korona-smitte har Stortinget bestemt at takstene på riksveiferjesamband skal reduseres midlertidig. Reduksjonen skjer ved at merverdi-satsen er satt ned fra 12 % til 6 % (fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020) og prisene er redusert med 20 % (fra og med 1. april til og med 30. juni 2020). Riksveiferjesambandet Moss Horten har et eget regulativ, og her gjelder ikke 20 % takstreduksjon.

De fleste ferjesamband som tidligere hadde personbetaling basert på Riksregulativ for ferjetakster, har nå inntil videre gått over til AutoPASS-regulativ for ferjetakster som ikke har personbetaling.

Ferjetakstregulativ og prislister:

Oppdatering av takster

Takstene blir vanligvis oppdatert ved årsskiftet.

Statens vegvesen forvalter Riksregulativet for ferjetakster og AutoPASS-regulativet for ferjetakster på vegne av Samferdselsdepartementet.