Trafikkmeldingene finner du også gjennom:

  • radio (riksdekkende og lokalt)
  • trafikkvarslingsfunksjonen på bilradioen din (NRK Trafikk)
  • NRK1 Tekst-TV (fra side 700)

Har du spørsmål om innholdet i trafikkmeldingen, kan du kontakte Statens vegvesen på tlf. 175 (fra utlandet +47 815 48 991).