Du vil få varsel på SMS i god tid før veien blir stengt, men enkelte ganger blir veien stengt på kort varsel.

For noen strekninger kan du få en enkelt statusmelding uten å abonnere også. For disse kan du sende «status» og strekning til for eksempel telefonnummer 2252.

Noen av tjenestene har en pris for hver mottatt melding. Dette er kostnaden teleoperatøren tar for å sende en SMS til deg som mottaker.

Oversikt – SMS-tjenester for utvalgte veistrekninger:

E6 Dovrefjell

Vanskelige kjøreforhold, trafikkulykke, kolonnekjøring, kan bli stengt på kort varsel og åpen for fri ferdsel

Påmelding: «E6 Dovre» til 2252

Avmelding: «E6 Dovre STOPP» til 2252  

Pris: kr. 1 per mottatt melding

E8 Lavangsdalen        

Korte stengninger i forbindelse med forebyggende skredkontroll

Påmelding: «LAVANGSDALEN» til 2252

Avmelding: «LAVANGSDALEN STOPP» til 2252

Pris: kr. 0

E16 Bagn

Stengt/åpen vei

Påmelding: «E16 BAGN» til 2252

Avmelding: «E16 BAGN STOPP» til 2252

Pris: kr. 0

Statusinformasjon: «E16 BAGN STATUS» til 2252

For informasjon om bruk av tjenesten, send «E16 BAGN HJELP» til 2252

E39 Rennfast (Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen)

Stengt/åpen tunnel

Påmelding: «Rennfast» eller «Rennfast start» til 2252

Avmelding: «Rennfast stopp» til 2252

Pris: kr. 1 per mottatt melding

Statusinformasjon: «Rennfast status» til 2252

For informasjon om bruk av tjenesten, send «Rennfast hjelp» til 2252

Rv. 7 Hardangervidda

Vei- og trafikkavvikling vinterstid

Påmelding: «RV7START» til 2080

Avmelding: «RV7STOPP» til 2080

Pris: kr. 0

Fv. 63 Eidsdal – Geiranger

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «GEIRANGER START» til 2252

Avmelding: «GEIRANGER STOPP» til 2252

Pris: kr. 0

Fv. 82 og fv. 7702 Andøya

Stengt/åpen vei

Påmelding: «ANDENES» til 2252

Avmelding: «ANDENES STOPP» til 2252

Pris: kr. 0 

Fv. 655 Norangsdalen

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «Norangsdalen start» til 2252

Avmelding: «Norangsdalen stopp» til 2252

Pris: kr. 0

Fv. 5641 Hafslo – Veitastrond

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «HAFSLO» til 2252

Avmelding: «HAFSLO STOPP» til 2252

Statusinformasjon: «STATUS HAFSLO» til 2253

Pris: kr. 0

Fv. 5720 Hjelle – Erdal

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «HJELLE» til 2252

Avmelding: «HJELLE STOPP» til 2252

Statusinformasjon: «STATUS HJELLE» til 2253

Pris: kr. 0

Fv. 5722 Sunde – Flo

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «SUNDE» til 2252

Avmelding: «SUNDE STOPP» til 2252

Statusinformasjon: «STATUS SUNDE» til 2253

Pris: kr. 0

Fv. 5723 Loen – Kjenndal

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «LOEN» til 2252

Avmelding: «LOEN STOPP» til 2252

Statusinformasjon: «STATUS LOEN» til 2253

Pris: kr. 0

Fv. 5724 Olden – Briksdal

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «OLDEN» til 2252

Avmelding: «OLDEN STOPP» til 2252

Statusinformasjon: «STATUS OLDEN» til 2253

Pris: kr. 0

Fv. 5744 Fossebakken – Navelsaker

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «FOSSEBAKKEN» til 2252

Avmelding: «FOSSEBAKKEN STOPP» til 2252

Statusinformasjon: «STATUS FOSSEBAKKEN» til 2253

Pris: kr. 0

Fv. 5890 Dalsfjorden

Stengt/skredvarsling      

Påmelding: «DALSFJORDEN START» til 2252

Avmelding: «DALSFJORDEN STOPP» til 2252

Pris: kr. 0

Statusinformasjon: «DALSFJORDEN STATUS» til 2252

Fv. 5892 Leira – Viddal

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «Viddal start» til 2252

Avmelding: «Viddal stopp» til 2252

Pris: kr. 0

Statusinformasjon: «Viddal status» til 2252

Fv. 5928 Fjørå – Tafjord

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «Tafjord start» til 2252

Avmelding: «Tafjord stopp» til 2252

Pris: kr. 0

Statusinformasjon: «Tafjord status» til 2252

 

FV. 609 Askvoll - Førde

Påmelding "Askvoll start" til 2252

Avmelding "Askvoll stopp" til 2252

Pris: kr. 0

Statusinformasjon "Askvoll status 2253"

 

Fv. 6012 Øverås – Eikesdal

Stengt/skredvarsling

Påmelding: «Eikesdal start» til 2252

Avmelding: «Eikesdal stopp» til 2252

Pris: kr. 0

Statusinformasjon: «Eikesdal status» til 2252