Betaling med brikke-avtale

Har du brikke-avtale får den som avtalen står registrert på tilsendt faktura. Med en gyldig AutoPASS-avtale gis det rabatt i det bompengeselskapet der du tegner avtale og i de fleste andre bompengeanlegg i Norge.

Betaling uten brikke-avtale

Hvis du passerer uten brikke-avtale, blir bilens registreringsnummer fotografert ved passering og bilens eier får tilsendt faktura i posten.

Obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy

Det er obligatorisk brikke for de fleste tunge kjøretøy over 3,5 tonn.

Manuell betaling

Atlanterhavstunnelen er det eneste bompengeanlegget på det offentlige veinettet som kun har manuell betaling.

Om AutoPASS

AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens vegvesen. Se autopass.no for mer informasjon.