• De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske.
 • Det er to kategorier bompengeprosjekter; bompenger på veistrekninger og som en del av bypakker.
 • Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. I noen byområder kan bompenger være et trafikkregulerende middel som skal bidra til å redusere bilbruk og forbedre miljøet. Det innebærer at bompengene kan brukes til å styrke kollektivtransport og øke og sikre fremkommelighet for gående, syklende og kjørende. Se mer informasjon i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2929) og Vegloven § 27.
 • Det forutsettes lokalpolitisk beslutning om et bompengeprosjekt skal realiseres før forslaget går via Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet til endelig avgjørelse på Stortinget.
 • Informasjon om bompasseringer for de med AutoPASS-avtale finnes på: minside.autopass.no. Har man ikke tegnet AutoPASS-avtale, blir det fakturert fullpris. Passeringsinformasjon kommer på faktura.
 • Takstskilt i byer er begrenset, men brukes på veier utenfor og mellom byer.
 • De aller fleste bompengeprosjekter opererer med etterskuddsbetaling og 20 prosent rabatt for biler med AutoPASS-avtale i takstgruppe 1 (personbiler under 3500 kg) og M1-klasse1 (inkl. de fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler).
 • AutoPASS-brikken kan brukes i alle automatiske bompengeanlegg og på enkelte ferjestrekninger i Norge. Se www.autopassferje.no om hvilke ferjestrekninger det gjelder. Brikken kan også brukes på ferger og broer i Sverige og Danmark, se www.easygo.com for mer informasjon.
 • Det er to typer AutoPASS-betaling på ferje, avhengig av hvilke ferjesamband som benyttes. Enten betaler man med AutoPASS-brikke, kontakt et bompengeselskap https://minside.autopass.no/kundeservice eller med AutoPASS ferjekort, kontakt driftsselskapet, se www.autopassferje.no
 • Fordeler med AutoPASS-avtale og fastmontert brikke i kjøretøyet:
  • 20 prosent rabatt
  • Rabatt i form av timesregel og passeringstak i enkelte bompengeanlegg
  • Rabatt for El-biler
  • Alle passeringer faktureres fra det bompengeselskapet du har AutoPASS-avtale med uavhengig av hvor i landet du har kjørt - Tilgang til alle passeringsopplysninger: https://minside.autopass.no/
  • Du kan ha flere kjøretøy på samme avtale, men hvert kjøretøy må ha sin unike brikke koblet opp til sitt registreringsnummer. 1 Gjelder takstgruppe 1 (personbiler under 3500 kg og M1-klasse inkl. de fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler)