Cold Response avsluttes onsdag 30. mars. Det medfører stor militær aktivitet som vil påvirke trafikken på riks- og fylkesvegene i Våler og Åsnes.

Militære kjøretøy skal returnere til Rena og områdene Flisa, Braskereidfoss og Gjesåssjøen i tidsrommet onsdag 30. mars kl. 19.00 til fredag 1. april kl. 06.00.

Fra onsdag kl. 19.00 vil de militære avdelingene kjøre enkeltvis og i mindre grupper inn mot Braskereidfoss næringsområde. De kjører fra Gjesåsen og Flisa til næringsområdet ved Solør videregående skole.

Noen militære avdelinger skal også kjøre direkte fra områdene rundt Gjesåssjøen og Ranum, østover Gravbergsvegen. Derfra kjører transportene nordover Sørskogbygdvegen før de krysser rv. 25 Trysilvegen. De følger deretter Julusdalsvegen eller Osensjøen vest, tilbake til fv. 215 Osveien og inn mot Rødsmoen øvingsområde på Rena.

Fra torsdag morgen kl. 05.00 blir det militære kolonner fra oppsamlingsområdet på Braskereidfoss på både fv. 210 Vestsidevegen og rv. 2 mot Elverum. I Elverum vil det være militære kolonner på rv. 25 gjennom Elverum sentrum, der videre transport vil foregå på fv. 235 Strandbygdvegen og rv. 3 mot Rena leir frem til fredag morgen.

Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune ber trafikantene følge skilting og råd fra militært politi, beregne ekstra kjøretid og regne med forsinkelser.

Les mer om trafikkinformasjon og trafikksikkerhet på vegvesen.no/cr22

Aktuelt for fylke(r): Innlandet