Fram til kl. 13.00 søndag formiddag og etter kl. 18.00 til mandag morgen blir det militære forflytninger vestover langs rv. 25 gjennom Elverum.

Det kan gi redusert framkommelighet på vegen. Forflytningene skjer som følge av militærøvelsen Cold Response.

Militærpolitiet vil regulere trafikken i området.

Statens vegvesen ber trafikantene som skal ferdes på riksveg 25 i disse tidsrommene  27.  og 28. mars om å være ekstra oppmerksomme og beregne ekstra kjøretid.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet