Øvelse Cold Response er slutt, men det vil fortsatt være militær trafikk på vegene i Nord-Norge og Sørøst-Norge de neste ukene.

Nå skal militært materiell og personell fraktes tilbake til utgangspunktet, og det i et kortere tidsrom enn før øvelsen. Transportene vil foregå hyppigere og i stor grad i militære kolonner.

– Vi ber trafikantene være ekstra oppmerksomme på militær kolonnetrafikk de neste dagene, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

En militær kolonne består av mellom fire og tolv kjøretøy som kjører etter hverandre. Kolonnene er merket, og kjøretøy med bred last vil ha følgebil og ekstra merking.

Disse vegene blir berørt

I Sørøst-Norge vil det være militære transporter på riksveg 3 mellom Rena og Elverum, riksveg 3/25 mellom Elverum og Løten, riksveg 3 mellom Løten og Kolomoen, E6 mellom Kolomoen og Fredrikstad, og riksveg 22 mellom Rygge og Fredrikstad.

I Nord-Norge vil det det være transporter på E10 mellom Bogen og Bjørnfjell, E6 / E8 mellom Bardufoss, Skibotn og riksgrensa, riksveg 80 mellom Bodø og E6, og på fylkesveg 87 mellom Bardufoss og Skjold leir.

Det vil også være noe militær trafikk på Fosen og ved Stjørdal i Midt-Norge.

Sjekk trafikkinformasjon

Avdelingsdirektør Nils Karbø oppfordrer trafikantene til å følge med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen.

– Vegtrafikksentralene våre vil informere løpende om planlagte transporter, sier Karbø.

Statens vegvesen er en del av totalforsvaret. Totalforsvaret innebærer at Forsvaret og det sivile samfunnet støtter hverandre. Under øvelse Cold Response har Vegvesenet samarbeidet tett med Forsvaret og andre sivile myndigheter.

Sjekk trafikkinformasjon fra Statens vegvesen.