Av hensyn til trafikksikkerhet vil mye av asfalteringen skje på sen kveld og natt.

Oversiktskart som viser riks- og fylkesvegstrekningene som asfalteres sesongen 2017 i hele landet