Parkeringsregisteret er et landsdekkende register over parkeringsområder med vilkårsparkering og viser hvem som er ansvarlig for disse.

Med vilkårsparkering menes parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller parkering på andre vilkår, for eksempel at kjøretøyet må stå innenfor oppmerket felt.

I parkeringsregisteret vil du blant annet finne informasjon om:

  • antall avgiftsbelagte og avgiftsfrie parkeringsplasser
  • antall ladeplasser for el-bil og parkeringsplasser reservert forflytningshemmede
  • plassering av billettautomater
  • hvem som håndhever parkeringsområdet

Det er parkeringstilbyder som er ansvarlig for å registrere og holde informasjonen i parkeringsregisteret oppdatert.

Det er opprettet et parkeringstilsyn som skal kontrollere at parkeringstilbyderne følger regelverket.

Tilbyr du parkeringsplasser?

Les mer om hvordan du kan registrere virksomheten din.

Parkeringsregisteret