Flere bruer er åpne for trafikk, men enkelte fagverksbruer i tre er fortsatt stengt. Her får du oppdatert informasjon om hvor du kan kjøre.

En rekke bruer er fortsatt stengt etter brukollapsen på Tretten bru, mens flere bruer er åpnet igjen nå. Se oppdatert informasjon om den enkelte brua nedenfor.

De stengte bruene er åpne for gående, syklende og utrykningskjøretøy.

Oversikt over omkjøringer

Fv. 254 Tretten bru (E6) – stengt

Øyer kommune, Innlandet

Omkjøring: Via fv. 2532 Øyer.

E6 gjennom Tretten er åpen.

Kart som viser omkjøringen ved fylkesvei 254 Tretten bru
Omkjøring ved fv. 254 Tretten bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

E16 Norsenga bru Kongsvinger – åpen

Kongsvinger kommune, Innlandet

Brua er åpen for trafikk. Det er enveistrafikk med sentrisk kjøring og trafikkregulering på stedet.

E16 Tveit i Vang – åpen

Vang kommune, Innlandet

Brua er åpen.

Rv. 22 Moumbekken bru Fredrikstad – åpen

Fredrikstad kommune, Viken

Brua er åpen for all trafikk. Fartsgrense 30 km/t.

Fv. 206 Flisa bru Åsnes – stengt

Åsnes kommune, Innlandet

Omkjøring: Via fv. 210 Vestre Solørveg eller fv. 2062 Hofvegen.

Estimert kjøretid: 16 minutter

Kart som viser omkjøringen ved Flisa bru
Omkjøring ved Flisa bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fv. 1008 Bliksland Indre Østfold – åpen

Indre Østfold kommune, Viken

Brua er åpen.

Fv. 1590 Sundbyveien Eidsvoll – stengt

Eidsvoll kommune, Viken

Omkjøring: Via fv. 176 Sessvollveien og fv. 120 Hurdalsveg.

Estimert kjøretid: 10 minutter

Kart som viser omkjøringen ved Sundbyveien bru
Omkjøring ved Sundbyveien bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fv. 2188 Evenstad bru Stor Elvdal – åpen

Stor-Elvdal kommune, Innlandet

Brua er åpen for trafikk. Det er enveistrafikk med sentrisk kjøring og trafikkregulering på stedet.

Fjell–Leet bru (ved E6 Eidsvoll) – åpen

Eidsvoll kommune, Viken

Brua er åpen for trafikk, med redusert belastning (bruksklasse BK8/50). 

Statsrådvegen bru (ved E6 Eidsvoll) – stengt

Eidsvoll kommune, Viken

Ingen definerte omkjøringer.

Majorplassen bru (ved E134 Kongsberg) – åpen

Kongsberg kommune, Viken

Brua er åpen.

Skytebanen bru (ved E6 Grane) – åpen

Grane kommune, Nordland

Brua er åpen for trafikk.

Sist oppdatert: