Flere fagverksbruer i tre er midlertidig stengt. Her får du oppdatert informasjon om hvor du kan kjøre.

En rekke bruer er fortsatt stengt etter brukollapsen på Tretten bru, mens flere bruer er åpnet igjen nå. Se oppdatert informasjon om den enkelte brua nedenfor.

De stengte bruene er åpne for gående, syklende og utrykningskjøretøy.

Oversikt over omkjøringer

Fv. 254 Tretten bru (E6)

Øyer kommune, Innlandet

Omkjøring: Via fv. 2532 Øyer.

E6 gjennom Tretten er åpen.

Kart som viser omkjøringen ved fylkesvei 254 Tretten bru
Omkjøring ved fv. 254 Tretten bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

E16 Norsenga bru Kongsvinger

Kongsvinger kommune, Innlandet

Brua er åpen for trafikk. Det er manuell dirigering på stedet.

E16 Tveit i Vang

Vang kommune, Innlandet

Brua er åpen.

Rv. 22 Moumbekken bru Fredrikstad

Fredrikstad kommune, Viken

Brua er åpen for all trafikk. Fartsgrense 30 km/t.

Fv. 206 Flisa bru Åsnes

Åsnes kommune, Innlandet

Omkjøring: Via fv. 210 Vestre Solørveg eller fv. 2062 Hofvegen.

Estimert kjøretid: 16 minutter

Kart som viser omkjøringen ved Flisa bru
Omkjøring ved Flisa bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fv. 1008 Bliksland Indre Østfold

Indre Østfold kommune, Viken

Omkjøring: Via fv. 1006 Kråkerudbakken, fv. 120 Enebakkveien og fv. 211 Tomterveien.

Estimert kjøretid: 6 minutter

Kart som viser omkjøringen ved Bliksland bru.
Omkjøring ved Bliksland bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fv. 1590 Sundbyveien Eidsvoll

Eidsvoll kommune, Viken

Omkjøring: Via fv. 176 Sessvollveien og fv. 120 Hurdalsveg.

Estimert kjøretid: 10 minutter

Kart som viser omkjøringen ved Sundbyveien bru
Omkjøring ved Sundbyveien bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fv. 2188 Evenstad bru Stor Elvdal

Stor-Elvdal kommune, Innlandet

Omkjøring: Rv. 3 via Stai.

Estimert kjøretid: 10 minutter

Bilde av et kart som viser omkjøring ved Evenstad bru
Omkjøring ved Evenstad bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fjell–Leet bru (ved E6 Eidsvoll)

Eidsvoll kommune, Viken

Ingen definerte omkjøringer.

Statsrådvegen bru (ved E6 Eidsvoll)

Eidsvoll kommune, Viken

Ingen definerte omkjøringer.

Majorplassen bru (ved E134 Kongsberg)

Kongsberg kommune, Viken

Ingen definerte omkjøringer.

Skytebanen bru (ved E6 Grane)

Grane kommune, Nordland

Ingen definerte omkjøringer.

Sist oppdatert: