Gjør deg kjent med trafikksituasjonen i god tid. Det beste rådet er å la bilen stå. Beregn god tid dersom du må kjøre.

Hvordan blir Bergen påvirket?

Lørdag 16. september blir løypetraseen i Bergen stengt fra kl. 08.30-15.00 og søndag 17. september kl. 10.00-19.00. Alle andre dager fra kl. 08.30-19.00.

Bergen sentrum

Er stengt for gjennomkjøring for vanlig trafikk hele døgnet fra 16. til 24. september.

Sentrum er stengt for gjennomkjøring for vanlig trafikk fra 14. til 26. september. Illustrasjon. Sentrum er stengt for gjennomkjøring for vanlig trafikk fra 14. til 26. september. Illustrasjon.

Christies gate stenger torsdag 14. september kl. 05.00 og åpner opp igjen tirsdag 26. september kl. 06.00.

Lars Hillesgate og Bryggen stenger lørdag 16. september kl.05 og åpner opp igjen mandag 25. september kl. 05.00. 

Bilister kan ikke krysse løypene så lenge løypene er stengt. Gående og syklister kan kun krysse løypene ved egne punkter og vil bli ledet over av vakter.

I rundkjøringen ved Michael Krohnsgate og Damsgårdsveien blir det trafikkdirigering for innkjøring til Michael Krohnsgate. Innkjøring kun for buss og taxi. Gjelder alle dager unntatt søndag 17. september.

I rundkjøringen ved Michael Krohnsgate og Damsgårdsveien blir det trafikkdirigering for innkjøring til Michael Krohnsgate. Innkjøring kun for buss og taxi. Gjelder alle dager unntatt søndag 17. september. Illustrasjon.I rundkjøringen ved Michael Krohnsgate og Damsgårdsveien blir det trafikkdirigering for innkjøring til Michael Krohnsgate. Innkjøring kun for buss og taxi. Gjelder alle dager unntatt søndag 17. september. Illustrasjon.

Se kartløsning på Bergen2017.no for detaljert oversikt over hvilke områder som blir påvirket.

Hvordan blir innfartsårene påvirket?

Det blir stengte veger, broer og tunneler, redusert kapasitet og omkjøringer på hovedveiene i og rundt Bergen i forbindelse med sykkel-VM.

Fra torsdag 14. september til tirsdag 26. september:

  • E39 strekning Fjøsanger – Åsane (begge retninger). Deler av strekningen får egne bussfelt for å sikre god fremkommelighet. Her blir det redusert kapasitet for vanlig biltrafikk. Kun buss og taxi kan bruke bussfelt, ikke elbil.

Fra lørdag 16. september til søndag 24. september:

  • E39 Nygårdstangen. Avkjørsel fra Åsane til sentrum og til vest og mot Nøstet er stengt kl. 08.30-19.00. Åpent for buss i rute og taxi hele døgnet, ikke elbil.
  • Løvstakktunnelen er stengt kl. 08.30-19.00 for vanlig trafikk. Åpent for buss i rute og taxi hele døgnet, ikke elbil.
  • Damsgårdstunnelen er stengt kl. 08.30-19.00 for vanlig trafikk. Åpent for buss i rute og taxi hele døgnet, ikke elbil.
  • Puddefjordsbroen er stengt kl. 08.30-19.00 for vanlig trafikk. Unntatt søndag 17. september.  Åpent for buss i rute og taxi hele døgnet, ikke elbil.
  • Fv. 580 Hardangerveien (Grimesvingene) har i utgangspunktet dårlig kapasitet, og det kan bli saktegående kø om flere velger å kjøre her.

Hvordan blir Askøy påvirket?

Askøybruen og løypetraseen mellom Askøy og Bergen blir stengt mellom kl. 08.30-13.00 lørdag 16. september og mellom kl. 10.00-19.00 søndag 17. september.

På fv. 555 fra Sotra kan biler kjøre i venstre felt. Illustrasjon.På fv. 555 fra Sotra kan biler kjøre i venstre felt. Illustrasjon.

Hvordan blir Sotra og Øygarden påvirket?

Sotrabrua blir stengt i opptil tre timer både 23. og 24. september. Vestsideveien fra Møvik til Ågotnes og Bildøyvegen fra Bildøybakken til krysset Sartorvegen/Arefjordsvegen vil også bli regulert.

  • lørdag 23. september stenges Sotrabroen fra ca. kl. 09.45, og åpnes igjen ca. kl. 11.00
  • søndag 24. september stenges Sotrabroen fra ca. kl. 10.15, og åpnes igjen ca. kl. 11.30