Svinesund–Kristiansand-Bergen-Trondheim-Nordkapp-Kirkenes

«Kystruta» strekker seg langs hele Norges kyst og er om lag 4 500 km lang. Ruta varierer mellom lettsyklet til litt krevende terreng langs skjærgård, kyst, innland og fjell med både fjordkryssinger og øyhopping. Sykling på lavtrafikkerte veger og noe gang- og sykkelveger. Mange delstrekninger byr på variert natur- og jordbrukslandskap.

De største bruene som ruta går på har separat gang- og sykkelveg. Enkelte fjordkryssinger er med alternativ transport, ferger og hurtigbåt, samt buss.

Det anbefales å studere kart og undersøke ruteavganger. Det er også noen tunneler langs ruta, noen er det tillatt å sykle gjennom mens andre er ruta lagt utenom. Oversikt over tuneller med sykkelforbud finner du her.

Fra Svinesund til Bergen er ruta sammenfallende med EuroVelo rute 12 «North Sea Cycling Route», og fra Bergen til Nordkapp er ruta sammenfallende med EuroVelo 1 «Atlantic Coast Route». I Kirkenes har også EuroVelo 13 «Iron Curtain Trail route» utgangspunkt. EuroVelo rute 7 «Sun Route» og EuroVelo rute 11 «East Europe Route» har også utgangspunkt fra Nordkapp. EuroVelo 7 og 11 går østover der E69 møter E6 og fortsetter videre gjennom Finland og er ikke skiltet i Norge. EuroVelo rute 13 er heller ikke skiltet i Norge.

Disse delstrekninger er skiltet: