Vil du hjelpe oss å gjøre tjenesten Webkamera i kart bedre?

Det tar cirka 1 minutt å svare på spørreundersøkelsen.

Dine svar vil være anonyme.
Undersøkelsen åpner seg i eget vindu. 

På forhånd tusen takk for hjelpen! 

Vi ønsker at publikum skal få en god presentasjon av trafikkmeldingene, både på vegvesen.no og via videreformidleres nettsider.

Trafikkmeldinger er offentlig informasjon og Statens vegvesen anbefaler at trafikkmeldinger videreformidles slik at krav til brukervennlighet og tilgjengelighet for offentlige nettsteder oppfylles.

Koordinater/stedfesting

Trafikkmeldingene (xml) fra Statens vegvesen inneholder koordinater for meldinger som er stedfestet i strekninger (to sett med koordinater) samt punkter (ett sett koordinater). Koordinatene er oppgitt i WGS84 lengde- og breddegrader (EPSG:4326). I tillegg er det for hver enkelt melding en unik meldings ID og et versjonsnummer som blant annet gjør det enklere for videreformidlere å skille meldinger fra hverandre.

RSS-feed

RSS-feed for de forskjellige forhåndsdefinerte og egendefinerte rapportene er tilgjengelige via vegvesen.no (rss-symbolet ved hver enkelt rapport).RSS-feeden inneholder også koordinater for meldinger og dette er implementert i henhold til GeoRSS standarden (nærmere beskrivelse på http://www.georss.org ).

RSS gir direkte leveranse av trafikkmeldinger til publikum som foretrekker å se informasjonen i sin RSS-leser.

Det er også satt opp en egen RSS-feed for nyheter/driftsmeldinger om trafikkmeldingstjenesten for videreformidlere (se meny til venstre).

Distribusjon av rådata for inkludering på eksterne nettsteder

  • distribusjonsmåten er XML over http
  • Statens vegvesen anbefaler at alle videreformidlere tilpasser sin tekniske løsning til å presentere XML-data fra Statens vegvesen

Videreformidlere oppfordres til å benytte XML over HTTP tjenesten da formatet på dataene i XML-rapportene er tilpasset strukturen på trafikkmeldingsinformasjonen. XML-rapportene gir videreformidlere tilgang til trafikkmeldingsdata i sin opprinnelige form fra Statens vegvesen, mens trafikkmeldingene i RSS-feeden er konvertert til RSS-meldingsformatet.

Format for trafikkmeldingsrapporter

For at kravene skal oppfylles ønsker Statens vegvesen at videreformidlere henter trafikkmeldingsrapporter som rådata fra Statens vegvesen og presenterer dette på egne nettsteder, med henvisning til Statens vegvesen som kilde for informasjonen. Med den nye versjonen av tjenesten vil trafikkmeldingsrapporter derfor kunne hentes fra vegvesen.no i dataformatet XML. Se eksempel på XML i vedlegg (pdf nederst på denne siden).

Løsning basert på XML-rapporter

Videreformidleres webløsninger må gjøre følgende når en bruker forespør en side med trafikkmeldingsdata på deres nettsted:

  • hente XML rådata for den aktuelle rapporten fra vegvesen.no
  • integrere informasjonen i rapporten i en HTML-side med videreformidlerens grafiske design, og
  • returnerer den ferdige HTML-siden til brukeren på web

Alle rapporter er tilgjengelig på XML-format. Se eksempel på XML i vedlegg (pdf nederst på denne siden).

Retningslinjer for bruk av tjenesten

  • Ved videreformidling skal Statens vegvesen alltid oppgis som kilde for informasjonen.
  • Vi anbefaler ikke mellomlagring av veg- og trafikkinformasjon siden den oppdateres kontinuerlig.
  • Vi anbefaler at brukere av XML-rapportene abonnerer på nyhetsfeed for videreformidlere. Vi informerer der om endringer på tjenesten fra Statens vegvesen slik at videreformidlere kan opprettholde sine tjenester til enhver tid.

Lisens for offentlige data

Kopiering, bruk og tilgjengeliggjøring er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD)