Vegvesen Trafikk skal bidra til mer forutsigbar framkommelighet på norske veier og gi deg som yrkessjåfør en bedre hverdag.

Vegvesen Trafikk-appen er i kontinuerlig utvikling. For at appen skal fortsette å ha størst mulig nytteverdi for deg som er yrkessjåfør, er det noen ting vi legger ekstra vekt på i tiden framover.

Dette legger vi vekt på

Å gjøre det enklere å planlegge en god og lovlig rute for tungbil

Fra tilbakemeldinger og samtaler med yrkessjåfører vet vi hvor viktig og utfordrende det kan være å planlegge en rute som tar hensyn til høydebegrensninger, vekt, lengde og bruksklasser. Vi skal gjøre det enklere for deg.

Å holde deg oppdatert ved å varsle om det som er relevant for deg

Vi utforsker ulike måter du som er yrkessjåfør, kan få oppdateringer på, for vi vet at relevante varslinger om nye trafikkmeldinger og det som skjer langs veien, er viktig for yrkessjåfører. Vi skal gi deg trygge løsninger som fungerer godt i en arbeidshverdag på veien.

Å skape en levende app som vi fortsetter å oppdatere

Framover vil du finne flere oppdateringer til appen i Apple App Store og i Google Play. Vi oppdaterer kontinuerlig datagrunnlaget i kart, sjekker alle meldinger om feil, og gjør andre forbedringer og feilrettinger. 

Takk for et uvurderlig samarbeid!

Vi ønsker å rette en stor takk til alle yrkessjåfører og andre som har bidratt til å gi oss innsikt og sikre at vi kunne utforske nye konsepter, og til alle som fortsetter å gi oss viktige tilbakemeldinger. Våre planer framover er basert på videre samarbeid med sjåfører og bransjen, og vi vurderer hver enkelt tilbakemelding som kommer inn.

Sist oppdatert: