Hvor mye trafikk en vei har avgjør når og hvor ofte det skal brøytes og strøs. 

Se hva du kan forvente av brøyting og strøing på Vegkart, både for fotgjengere, syklister og kjøretøy. Veiene i Vegkart er delt inn i vinterdriftsklasser etter standarden til Statens vegvesen.   

Hvem brøyter?

Statens vegvesen har ansvar for å brøyte, salte og strø på Europa-, riks- og fylkesveier, mens den enkelte kommune har ansvar for de kommunale veiene.

Selve jobben med brøyting og strøing blir gjort av private entreprenører etter den standarden som er bestemt av Statens vegvesen. Vi kontrollerer jevnlig for å sjekke at arbeid blir gjort etter avtalen.

Melding om forhold på veiene gir du til Statens vegvesens vegtrafikksentral på telefon 175.

Når brøytes og strøs det?

Statens vegvesen og fylkeskommunene har bestemt en landsdekkende standard for brøyting, strøing og salting. Denne standarden må entreprenørene følge. De viktigste veiene blir prioritert først.

Brøyting og strøing skjer innenfor bestemte syklustider og tidsfrister. Syklustid er den tid det tar mellom hver gang et bestemt punkt på veien blir brøytet og/eller strødd, og kan variere fra 1,5 til 4 timer.

Når de brøytes og strøs varierer også ut ifra hvor mye trafikk det er på veien. Så fort føret avviker fra godkjente føreforhold må entreprenøren sette i gang med å brøyte, salte eller strø. Vær oppmerksom på at brøytemannskapene baserer sitt arbeid på værprognoser, og når disse slår feil, kan det ta lengre tid før brøytingen kommer i gang.