Sjekk webkameraene for trafikkflyt, vær og føreforhold på veiene.

Det varierer om kameraene viser levende bilder eller stillbilder. Kameraene med stillbilder har varierende oppdateringsfrekvens, fra hvert femte minutt til hver fjerde time. Noen av kameraene veksler også mellom forskjellige retninger og veibaner.

Vedlikehold av kameraene

Mange av kameraene står på værharde steder, og fra tid til annen er kameraene av forskjellige årsaker ute av drift. Det kan skyldes strømbrudd, at kommunikasjonen med kameraet faller ut, eller annen teknisk svikt.

Personvern

Webkameraene er satt opp for å gi et inntrykk av trafikale kjøreforhold som køsituasjon, vær og føreforhold. Kameraene skal ikke ta bilde av enkeltpersoner, og det skal heller ikke være mulig å identifisere personer eller registreringsnumrene til kjøretøy på bildene.

Tilbakemeldinger

Har du tilbakemeldinger til tjenesten kan du sende en e-post til