Mange og gode sykkelveier, flatt landskap, korte avstander og sykkelføre hele året. Nord-Jæren ligger til rette for sykling, enten sykkelturen er nytte- eller lystbetont. Naturopplevelser, frisk luft og trim får du på kjøpet.

Målet med en kartbok for sykkelrutene i Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes, er å få flest mulig til å sykle til sine daglige gjøremål. Det være seg til arbeid, til butikken, til venner, til skolen, på tur eller rett og slett for mosjonens skyld.