«Pilgrimsruta» er en del av EuroVelo 3 «Pilgrims Route» og går fra Halden i Østfold fylke videre gjennom Oslo, og fylkene Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag til Trondheim. Ruta er tilrettelagt på gang- og sykkelveger og turveger langs Mjøsa (strekningen Minnesund – Espa gjenåpner i slutten av september 2016), samt noe sykling i blandet trafikk på lavtrafffikerte veger. Innlandet byr på mye lettsyklet terreng, med noe stigninger innimellom. Fra Lillehammer og nordover vil det være mer krevende terreng.

Ruta er skiltet mellom Halden og Lillehammer. Total lengde på ferdig planlagt og skiltet rute vil være 600 km.

Delstrekninger som er skiltet

Halden-Oslo-Lillestrøm-Minnesund-Tangen-Hamar-Lillehammer.