Kontroller sykkelen jevnlig

Ta deg tid til å gå over sykkelen jevnlig og sjekk om den er i forskriftsmessig stand. Spesielt bør bremsene kontrolleres med jevne mellomrom. Håndbremsene må justeres ganske ofte, og bremsevaiere og klosser må av og til skiftes.

Speil

Du kan ha god bruk for speil på sykkelen i trafikken. Speil kan blant annet hjelpe deg til å unngå farlige situasjoner i forhold til trafikken bak.

Plikter overfor gående

Som syklende skal du la gående (fotgjengere) få tilstrekkelig plass på vegen. Du har de samme forpliktelser som syklist overfor gående som andre kjørende (bilister). Når du krysser gangvei eller fortau har du vikeplikt for gående. Det samme gjelder ved sykling i gågate.

Ved tyveri

Fabrikasjonsnummeret på sykkelen (rammenummeret) er viktig om du ønsker sykkelen registrert i Falck sykkelregister og ved anmeldelse av sykkeltyveri. Derfor skal sykkelen være tydelig merket med fabrikasjonsnummer.