Her er det mange som gjør feil. Det ville ikke være særlig trafikksikkert hvis mange bilister kjørte rundt på veier og gater helt uten lys. Det samme gjelder for syklister uten lys.