Bilbeltebruken i Norge er jevnt over god, men ikke god nok. Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Beltet skal være festet tett inntil kroppen, og ikke være vridd. Det skal ligge stramt nede på hoftene og alltid over skulderen. Etter at bilbeltet er klikket på, er det lurt å stramme til.

Noen fakta om bilbelte

  • Trolig ville 30-40 færre blitt drept i trafikken hvert år hvis alle brukte bilbelte - alltid, både i bil og i buss.
  • Beltet holder deg på plass i setet, og du er heller ikke til fare for andre om det skulle skje en ulykke.
  • Bruk av bilbelte reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40-50 % for fører og forsetepassasjerer.
  • En usikret person i baksetet er en stor fare for dem i forsetet.
  • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 10 meter.
  • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 19 meter.
  • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 32 meter.
  • Om lag 6 prosent av bilførerne/forsetepassasjerene brukte ikke bilbelte på korte turer i byer og tettsteder ved bilbeltetellingen våren 2015.
  • Omlag 4,8 prosent av bilførerne/forsetepassasjerene brukte ikke bilbelte utenfor tettbygd strøk ved bilbeltetellingen våren 2015.
  • Ved manglende bruk av bilbelte kan Politiet eller Statens vegvesen ilegge et gebyr på 1500 kroner, både i bil og i buss.