Klassiske situasjoner er at syklisten havner i blindsonen til store biler, slurver med å bruke lys og refleks eller glemmer å gi tydelig tegn. Vi har også flere eksempler der bilister glemmer å se seg over høyre skulder og sjekke dødvinkelen eller slurver med å bruke blinklys.

Sykkelbruken øker

Nasjonal transportplan legger opp til at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med sykling, gåing eller kollektiv transport. Økt sykling er positivt for folkehelsen, miljøet og fremkommeligheten, men det er en fare for at konfliktnivået og ulykkene også øker når sykkelbruken øker.

Målet for Del veien-kampanjen er derfor å bygge kunnskap og øke forståelsen mellom bilister og syklister, for å forebygge konflikter og ulykker.

Bilister og syklister må dele vegen

Bilister og syklister må regne med å dele på vegen. Vi skal fortsette å bygge separate sykkelanlegg, men vi kan ikke bygge oss ut av alle situasjoner. Noen ganger må syklister ut på vegen. Sykkelvegen krysser veger og avkjørsler, og treningssyklister må bruke landevegen som treningsarena. Gang- og sykkelvegene er beregnet for skolebarn og andre som er ute på en rolig tur. De er ikke bygd for så rask fart som treningssyklistene holder.

Åtte smarte tips til syklister og bilister

Vi har følgende tips til trafikantene:

1. Søk blikkontakt

Som syklist bør du søke blikkontakt med bilistene når du skal krysse en veg eller en avkjørsel. Se og bli sett, og faren er over. Smil gjerne også. Det kan løse opp i frustrasjoner og hindre aggressiv kjøring.

2. Gi tydelig tegn

Som bilist må du aldri slurve med blinklyset. Du kan ha en syklist i dødvinkelen som tror at du skal rett fram. Som syklist må du rekke ut armen og gi tydelig tegn når du skal svinge. Dette er særlig viktig når du skal krysse kjørebanen, og svinge til venstre. Du kan ha en bil bak som er i ferd med å kjøre forbi.

3. Hold deg unna blindsoner

Som syklist må du aldri gli opp på høyre side av kassebiler og store biler i vegkryss. Sjåføren har problemer med å se deg der. Hold deg alltid bak. Blindsonen er større enn man skulle tro.

4. Bruk lys og refleks

Det er påbudt å bruke hvitt lys foran og rødt lys bak, på sykkelen ved dårlig sikt og i mørke. Bruk gjerne lys og refleks også på dagtid. Da kan bilistene lettere se deg i lav sol og motlys.

5. Se deg over høyre skulder

Som bilist må du alltid se deg over høyre skulder, for å se etter syklister, før du skal svinge til høyre, eller skal kjøre ut i en rundkjøring. Det kan være en syklist i dødvinkelen til høyre, når du kanskje er mest opptatt av om det er ledig til venstre.

6. Ikke sykle mer enn to i bredden

Hvis vegen er oversiktlig og det er lite trafikk, kan dere sykle to i bredden. Det gir en kortere forbikjøringsstrekning for bilister.

7. Slipp bilister forbi

Vær oppmerksom på biler som ligger bak når dere sykler på landevegen. Gi tegn, og slipp bilister forbi ved første anledning.

8. Kjør forbi med god margin

Som bilist må du kjøre forbi syklister med større margin enn til biler, på grunn av dragsuget. Sett på blinklyset, og legg deg helst helt over i det andre kjørefeltet når du kjører forbi