Risiko

 • Når gjennomsnittsfarten øker med 5 %, øker risikoen for personskadeulykke med 10 % og risikoen for å bli drept med 25 %
 • Hvis farten økes fra 80 (når fartsgrensen er 80) til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke.

Eksempel: Øker gjennomsnittsfarten på en 80-veg fra 80 til 84 km/t vil vi få en økning av drepte på 25 % på den vegen.

Ulykkene

 • I 4 av 10 dødsulykker har for høy fart vært medvirkende årsak til ulykken.
 • I omtrent 7 av 10 av disse dødsulykkene har farten vært litt for høy i forhold til fartsgrensen eller førerforhold. Det er altså ikke bare ulykker med svært høy fart som dreper.
 • Flere overholder fartsgrensene nå enn tidligere. Dette ser man igjen i ulykkesstatistikken.
 • Statens vegvesen har en rekke tellepunkter som viser fartsutviklingen på norske veier. I 2006 holdt 45,6 prosent av alle bilene på veien fartsgrensen. I dag holder 62,1 prosent fartsgrensen. I denne perioden har antall drepte gått ned fra 242 til 108. 

Dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019, ville vi spart om lag 24 liv og hatt 85 personer færre hardt skadde.

 Hva tåler kroppen?

 • Bilprodusentene klarer stadig å produsere mer kollisjonssikre biler, mens menneskets tåleevne ikke er forandret.
 • En kraftig frontkollisjon består egentlig av tre kollisjoner: Bilen bråstopper mot en annen bil. Bilisten fortsetter framover og utsettes for sterke krefter når han treffer interiøret eller fanges opp av bilbelte og airbag. Til slutt kan indre organer forflytte seg og rives av. Det kan gi livstruende skader.
 • Sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres vesentlig når farten overskrider 70 km/t, uansett hvor kollisjonssikker og moderne bil du har - derfor skilter vi nå med 70 km/t på ulykkesutsatte strekninger.

Kollisjonsfart og bremselengder

 • Selv en liten fartsøkning gir store utslag på bremselengde og på hvilken fart du har i kollisjonsøyeblikket.
 • Dersom du akkurat klarer å stanse foran en hindring etter å ha kjørt i 80 km/t, ville en fart på 90 km/t gjort at du hadde truffet hindringen i 50 km/t.