Frontallappen, den delen av hjernen som hjelper oss å vurdere risiko og konsekvenser, utvikles senere hos gutter enn hos jenter og kan være en av grunnene til at gutter er overrepresentert på ulykkesstatistikken. 

Du blir ikke mer moden av å kjøre for fort.