Kampanjen «Takk for oppmerksomheten» ble lansert i 2018 og handler om uoppmerksomhet bak rattet fordi man holder på med andre ting.

Uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. I så mye som 1 av 3 dødsulykker har uoppmerksomhet vært en medvirkende faktor, og andelen ulykker som skyldes dette, har økt over tid og vil sannsynligvis fortsette å øke.

Mange former for uoppmerksomhet

Det er mange kilder til uoppmerksomhet i trafikken. Kampanjen «Takk for oppmerksomheten» handler om uoppmerksomhet som følge av distraksjoner – altså aktiviteter som tar oppmerksomheten vår bort fra hovedoppgaven. Uoppmerksomhet som følge av rus og trøtthet er ikke en del av kampanjen.

Fire ulike former for distraksjoner

Det er fire ulike former for distraksjoner, og de opptrer gjerne i kombinasjon:

  • Visuell – det vi ser
  • Auditiv – det vi hører
  • Motorisk – det vi gjør
  • Kognitiv – det vi tenker

Mobilen er gjerne det første vi tenker på, men det er også mye annet som får hender, tanker og blikk til å vandre når vi sitter bak rattet.

Oppmerksomheten er ikke ubegrenset

Kampanjen har som mål å få deg til å bruke all din oppmerksomhet på trafikken og kjøringen. For hvert eneste «skal bare» starter konkurransen om oppmerksomheten vår. Vi har bare én pott. Bilkjøringen, og de vi møter på veien, krever og fortjener vår hele og fulle oppmerksomhet.

Mange ulike virkemidler

Kampanjen «Takk for oppmerksomheten» tar i bruk en rekke ulike virkemidler for å bevisstgjøre trafikantene og bidra til å endre vaner, holdninger og adferd. Kampanjen er med dette å se både som TV- og kinoreklame, radiospotter, innholdsmarkedsføring, sosiale medier og i ulike presseoppslag.

Nullvisjon og Nasjonal transportplan

Kampanjen er en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2018–2029, om reduksjon av risikoatferd i trafikken.

Kampanjen skal gå frem til 2022 og er en av de nasjonale trafikksikkerhetskampanjene. Nullvisjonen er førende for kampanjene – visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Kampanjer