Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke. Statens vegvesen tar derfor nye grep for å redde flere liv, og lanserer en ny nasjonal trafikksikkerhetskampanje.

Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen om hva som tar oppmerksomheten vår når vi kjører bil. Kampanjen vil gå frem til 2022.

Mange former for uoppmerksomhet

Det er mange former for uoppmerksomhet i trafikken, og flere av de kan også opptre samtidig. Det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet så farlig. 

Viktige årsaker til uoppmerksomhet i trafikken er blant annet:

  • betjene radio og musikk
  • betjene kjøretøyet
  • sitte i egne tanker
  • spise og drikke
  • bli forstyrret av passasjerer
  • barbere og sminke seg
  • bruke kart og andre navigasjonssystemer
  • bruke mobil 

Blikket bort fra veien gir aller størst risiko for en alvorlig ulykke. To korte sekunder ser ut til å være en kritisk grense, før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. På få sekunder rekker du å kjøre en strekning tilsvarende en fotballbane, i «blinde».

Kampanjen handler om uoppmerksomhet bak rattet fordi man holder på med andre ting. Uoppmerksomhet som følge av rus eller trøtthet er derfor ikke en del av kampanjen.

Kampanjen er en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2018–2029, om reduksjon av risikoatferd i trafikken, blant annet uoppmerksomhet og distraksjon.

Se kampanjefilmene 

Hva gjør du for å være oppmerksom i trafikken? 

Bør du gjemme mobiltelefonen før du kjører?  

 

Rydd hodet for tanker før du kjører 

 

La noen hjelpe deg med radioen, så du kan være oppmerksom i trafikken 

La noen hjelpe deg med mobilen, så du kan være oppmerksom i trafikken 

La noen hjelpe deg i varmen, så du kan være oppmerksom i trafikken 

La noen hjelpe deg med veska, så du kan være oppmerksom i trafikken