Andre havner over i motgående kjørefelt eller utfor vegen. Møte - og utforkjøringsulykkene har som regel dramatiske utfall.

Visste du at:

  • 14 prosent av dødulykkene i 2008 skyldtes at noen sovnet bak rattet.
  • De fleste søvnulykker skjer mellom kl. 16.00 - 18.00 og mellom kl. 02.00 og 05.00.
  • 24 timer uten søvn tilsvarer én i promille
  • To av tre av alle som sier de har sovnet bak rattet er menn
  • Søvnulykker har ofte alvorlige utfall med varig skade eller død
  • I følge Vegtrafikkloven er det forbudt å kjøre når du er trøtt og sliten
  • Om du sovner og havner i en ulykke kan det også ha økonomiske konsekvenser for deg. Forsikringsselskapet kan avkorte forsikringen din, eller framsette et regresskrav mot deg (Regress vil si at du kan risikere det totale økonomiske avnsvaret for ulykken).