Kjenner du tegnene på at du er søvnig? Gjesping er et velkjent tegn. Glipper du med øynene skjønner du også at du er søvnig. Andre kjennetegn kan være:

  • Du mister konsentrasjonen og begynner å feiloppfatte vegen og/eller trafikken
  • Du holder ujevn fart og kjører vinglete
  • Du blir urolig og tar deg til ansiktet
  • I de trøtte periodene på døgnet er kroppstemperaturen lavere, så småfrysing kan også være tegn på trøtthet