Krav til sykkelen:

  • Minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre, den ene på framhjulet og den andre på bakhjulet. Sykkelen skal kunne stanse på en sikker, hurtig og effektiv måte.
  • Det skal være rød refleks bak – «kattøye». På begge sidene av pedalene, eventuelt på pedalarmene dersom det er klikkpedaler, skal det være hvit eller gul refleks. Refleksen skal være av godkjent type, det vil si merket med CE eller E.
  • Ved sykling i mørke eller skumring på vanlig vei eller område skal sykkelen ha lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelvei.
  • Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
  • Lykten bak skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.
  • Lyktene skal være festet på sykkelen.
  • Ringeklokke
  • For elsykkel gjelder det også krav til motorens effekt og virkemåte.

Du kan også ha god bruk for speil på sykkelen i trafikken. Speil kan blant annet hjelpe deg til å unngå farlige situasjoner i forhold til trafikken bak.