Smarte syklister:

  • er synlige i trafikken
  • gir tydelig tegn
  • ser andre trafikanter i øynene
  • lytter til trafikken
  • venter på grønt
  • gir fotgjengerne førsterett på fortauet
  • bruker lys i mørket
  • bruker hjelm

Sykkelvettreglene er laget av Syklistenes Landsforening og Statens vegvesen.