Bilbeltet er nemlig det enkleste og mest effektive tiltaket vi har for å redusere antall drepte og alvorlig skadde i trafikken.

Nå fortsetter arbeidet for å få flere til å bruke bilbelte gjennom flere beltekontroller og informasjonstiltak. Se hvorfor det er smart å bruke bilbelte – også ved lav fart, og selv om bilen har airbag. Flere fakta finner du på våre kampanjesider www.vegvesen.no/bilbelte/

Velg bil med beltepåminner

Bilbelte er den absolutt viktigste sikkerhetsdetaljen i bilen – både i framsetet og i baksete. Bruker du bilbelte halveres risikoen for å bli drept eller alvorlig skadd i trafikken. Bilens sikkerhetsegenskaper bygger på at en bruker bilbelte. Derfor kommer nå flere og flere nybiler med intelligente bilbeltepåminnere som gir et forstyrrende lys- eller lydsignal hvis du ikke bruker belte når du kjørere. For å få 5 stjerner i Euro NCAP kollisjonstester så må bilen være utstyrt med bilbeltepåminner. Noen kjøretøy har et lyssignal som lyser hvis du ikke bruker bilbeltet. I dag er det mer vanlig at lyssignalet også følges av et lydsignal. Lydsignalet kan være statisk eller også dynamisk; jo lengre du kjører uten belte jo høyere blir lyden, og jo mer irriterende.

Det er påbudt å bruke bilbelte, og det å ikke benytte belte kan koste deg 1500 kroner.

Forsikre deg om at den bilen du velger har beltepåminner!

Bilbeltepåminnerer også for passasjerene

Bilbeltepåminnere er nå vanlig for både fører og passasjer. Enten med bare et lyssignal, eller både med lys- og lydsignal. I tillegg er det flere og flere biler som også har beltepåminner for baksetepassasjerer. Kollisjonstestprogrammet EuroNCAP gir poeng til biler som også har bilbeltepåminner for baksetepassasjerene. Sjekk om den bilen du tenker å kjøpe har bilbeltepåminnere både foran og bak.