Manglende risikoforståelse

En snøscooterulykke skyldes ofte kombinasjonen av flere uheldige forhold. Et fellestrekk i mange av ulykkene er likevel at fører har manglende risikoforståelse, ferdigheter, kunnskap og erfaring til å håndtere snøscooteren på en sikker måte.

Råd og tips

Last ned vår brosjyre med råd og tips som både kan forhindre at ulykker skjer samt redusere konsekvensene av eventuelle ulykker.