De fleste tunneler i Norge har ett tunnelløp med to eller tre kjørefelt. På høytrafikkerte veger med fire kjørefelt har tunnelene to løp. Der kjører all trafikk i samme retning Det er forskjellige måter trafikanter skal oppføre seg på i disse tunneltypene ved brann:

Generelle regler ved brann eller røyk i tunnel

 • Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller røde lys.
 • Bruk nødtelefonene, ikke mobiltelefon. Operatørene på Statens vegvesens Vegtrafikksentral vil kunne se i hvilken tunnel og hvor i tunnelen du befinner deg via styringssystemet og kan koordinere utrykning og annen hjelp. De vil også stenge tunnelen og stanse trafikken.
 • Bruk brannslukkingsapparatene i tunnelen ved brann. Dette vil sørge for at brannalarmen utløses på vegtrafikksentralen og tunnelen stenges.

I en ett-løpstunnel der trafikken går i begge retninger

 • Vurder situasjonen, om mulig kjør ut av tunnelen, om nødvendig, snu og kjør tilbake, får du beskjed om å snu må du alltid snu
 • Varsle møtende trafikk
 • Når du kommer ut, varsle Statens vegvesens vegtrafikksentral om situasjonen gjennom nødtelefon
 • Vurderer du det for farlig å snu og kjøre ut, forlat bilen på siden av veien med nødblink på, og kom deg til utgangen, ved nødstasjonene er det skilt som viser avstand til utgangene

I en to-løpstunnel der all trafikk går i samme retning i hvert løp

 • Ikke snu, dette medfører fare
 • Forlat bilen og kom deg til nærmeste nødutgang
 • Varsle via nødtelefon
 • Nødutgangen leder inn i en gang som går imellom de to tunnel-løpene. Vær forsiktig når du går inn i det andre løpet