Dette gjør du:

  • Varsle Statens vegvesens vegtrafikksentral (VTS) via nødtelefon i tunnelen.
  • Følg rådene du får fra Vegtrafikksentralen
  • Ved mindre kollisjon, få bilen inn på en havarilomme dersom slike finnes. Gå uansett ut av bilen, slik at du ikke blir skadet ved en eventuell påkjøring bakfra.
  • Ved større kollisjon med fare for brann, følg rådene for brann