Vegtrafikksentralene (VTS) har erfaring og trening i å håndtere hendelser i tunneler. De vet hvordan du skal forholde deg dersom det skjer noe. Kontakt dem med nødutstyret i tunnelen eller på telefonnummer 175.

Stopplys og bommer

De fleste tunneler har røde stopplys som signaliserer at tunnelen er stengt. I noen tilfeller stenges tunnelen med bommer. Stopplysene og bommene blir aktivert når det skjer en hendelse i tunnelen. Du må ikke kjøre inn i en tunnel som er stengt.

Nødutganger

I noen tunneler finner du nødutganger du kan bruke ved ulykke eller brann. Redningstjenestene kan også om nødvendig få rask adgang til tunnelen gjennom nødutgangene. I alle nødutgangene finnes det nødstasjoner med nødtelefon og brannslukningsapparat.

Nødtelefoner

Nødtelefonene er til for trafikantene og er merket med egne skilt. Du skal bruke nødtelefonen dersom du trenger assistanse og for å varsle hendelser. Bruk nødtelefon i stedet for mobil. Da vet Statens vegvesens trafikkoperatører (Vegtrafikksentralen) hvilken tunnel du er i og hvor i tunnelen du ringer fra.

Brannslukkingsapparat

Brannslukkingsapparatene i tunnelene er koblet til Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen. Når du løfter av brannslukkeren får operatørene på Vegtrafikksentralen et signal som gjør at de kan stenge tunnelen. Ofte setter signalet i gang brannventilasjon som skal sikre trafikantene og gi redningstjenesten mulighet til å nå brannstedet. Vegvesenets operatører varsler brannvesenet og andre redningstjenester.

Havarinisjer

Havarinisjer finner du ofte i lengre tunneler eller i tunneler med stor trafikk. Du bruker havarinisjene dersom du må gjøre et nødstopp i tunnelen. I alle havarinisjene finnes det nødstasjoner med nødtelefon og brannslukkere.

Snunisjer

Snunisjer finner du ofte i lengre tunneler eller i tunneler med stor trafikk. Snunisjer skal først og fremst gi større kjøretøy muligheter for å snu i tunnelen ved en nødsituasjon. I alle snuniser finnes det nødstasjoner med nødtelefon og brannslukkere.

Kameraovervåkning

Noen tunneler har kameraovervåkning. Kameraene skal gi Statens vegvesens trafikkoperatører nok informasjon så de kan styre og overvåke trafikken. De brukes brukes blant annet ved ulykker og brann.

Ledelys

Ledelys skal i en nødsituasjon lede deg mot nærmeste nødutgang eller utgang. Ledelysene tennes automatisk når du bruker nødtelefonen eller brannslukkeren i tunnelen, eller når Vegtrafikksentralen setter i verk nødtiltak.

Belysning

Overgangen mellom dagslys og mørket i en tunnel kan være utfordrende. Mange tunneler har spesiell belysning for å hjelpe trafikantene i denne overgangen. Det er likevel viktig at du holder god avstand til kjøretøyet foran og avpasser farten når du kjører inn og ut av en tunnel.

Ventilasjon

Mange av tunnelene har ventilasjon. Dersom en brannslokker fjernes, starter ventilasjonen. Ved brann kan ventilasjonen styres fra Vegtrafikksentralen slik at den blåser i en retning som gjør at redningstjenesten kommer raskt til brannstedet.

Radio

Mange tunneler har radio, og Statens vegvesens trafikkoperatører kan gi meldigner til trafikantene ved å bryte inn i radiosendingene. Ha derfor radioen på når du kjører i en tunnel.

Trafikkskilt og vegmerking

I Norge bruker vi også egne trafikkskilt og spesiell vegoppmerking for å varsle trafikantene om spesielle forhold i tunnel. Rumlelinjer er eksempel på dette.